Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Portal www.dobreprzedszkole.net jest serwisem, gdzie użytkownicy zamieszczają informacje o warsztatach samochodowych, a następnie komentują jakość usług przez nie oferowanych.
 2. W ramach serwisu www.dobreprzedszkole.net Użytkownikom udostępniony jest system komentarzy w formie opisowej i oceny przebiegu naprawy samochodu, który służy do wymiany subiektywnych opinii na temat usług oferowanych przez warsztat.
 3. Treści komentarzy i odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających www.dobreprzedszkole.net.
 4. Komentarz w formie opisowej może być pozytywny, negatywny albo neutralny. Komentarz w formie oceny przebiegu zleconej naprawy pozwala ocenić Kupującemu w skali od 1 do 6 jakość usług pod względem następujących parametrów: personel, wyposażenie, zajęcia dodatkowe.
 5. Niedozwolone są działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie lub zaniżenie wiarygodności danego przedszkola.
 6. Zamieszczając informację o przedszkolu, w tym jego dane adresowe, dane kontaktowe, komentarze, oraz inne użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem.
 7. Treści zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie zamieszczane są na zasadzie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Administrator serwisu dobreprzedszkole.net nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz dane rozpowszechnione przez Użytkownika, a także za treści oraz dane rozpowszechnione w komentarzach do wpisów.
 9. Administrator nie jest inicjatorem transmisji Materiałów, nie wybiera Użytkowników oraz, z zastrzeżeniem warunków opisanych dalej w Regulaminie, nie usuwa ani nie modyfikuje Materiałów.
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialność za treść, poprawność, zupełność lub formę Materiałów umieszczanych w ramach Serwisu. Treść i forma Materiałów nie odzwierciedla poglądów lub twierdzeń Administratora.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach serwisu dobreprzedszkole.net.
 12. Uczestnik dobreprzedszkole.net publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Serwis dobreprzedszkole.net nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez interanautów na łamach rankingu dobreprzedszkole.net.
 13. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie Treści i zwalnia Serwis od jakiejkolwiek odpowiedzialności z nimi związanej.
 14. Każdy użytkownik serwisu dobreprzedszkole.net akceptują ryzyko, również ryzyko finansowe, wynikające z zamieszczania Treści, oświadcza, iż Serwis nie jest stroną w potencjalnym konflikcie na linii Użytkownik : Podmiot (warsztat samochodowy, właściciel warsztatu samochodowego) lub Użytkownik : Użytkownik.
 15. Użytkownik oświadcza, że zrzeka się bezwarunkowo i nieodwołalnie wszelkich obecnych i przyszłych roszczeń związanych lub mogących mieć jakikolwiek związek pośrednio lub bezpośrednio z zamieszonymi przez niego w serwisie treściami.
 16. Przedszkola mogą być dodawane przez dowolnego użykownika.
 17. Użytkownik oświadcza, iż dane, które zamieścił w serwisie są zgodne z prawdą.
 18. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za decyzje, działania i/lub zaniechania jakich dopuści się Użytkownik na podstawie i/lub pod wpływem danych zawartych w Serwisie.
 19. Administrator Serwisu może bez podania przyczyny odmówić usunięcia komentarza nawet w przyadku wyraźnej prośby jego autora.
 20. Serwis dobreprzedszkole.net ma pełne prawo do usunięcia lub edycji wpisów, w szczególności, gdy wpis:
  • a) zawiera obraźliwe i niecenzuralne treści
  • b) zawiera treści niezgodne z prawem
  • c) zawiera reklamy innych serwisów WWW poprzez podanie ich nazwy
  • d) zawiera treści niezgodne z prawdą (dot. także danych kontaktowych), tylko gdy administrator serwisu otrzyma wiarygodną wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu
  • e) zawiera treści (także zdjęcia) niezgodne z charakterem serwisu lub też mu szkodzące.
 21. Serwis dobreprzedszkole.net ma pełne prawo do usunięcia lub edycji wpisów bez podawania przyczyny.
 22. Każdy opublikowany wpis może zostać wyróżniony na stronie głównej. W takim przypadku autorowi wpisu nie przysługuje prawo do roszczenia sobie w związku z tym żadnych korzyści.
 23. Serwis usuwa opinię i ocenę, jeżeli taki nakaz wynika z prawomocnego orzeczenia sądu.
 24. Regulamin lub jego części i/lub elementy lub polityka prywatności mogą ulec zmianie w każdej chwili, o czym użytkownicy zostaną poinformowani na stronach serwisu dobreprzedszkole.net.
 25. Niniejszy Regulamin przestanie obowiązywać w momencie opublikowania przez Serwis nowego Regulaminu.
 26. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2008-05-31.

Reklamacje

 1. Wszelkie uwagi co do działalności serwisu należy zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego
 2. Administrator rozpatruje reklamacje w ciągu 60 dni roboczych od daty jej otrzymania, za pomocą poczty elektronicznej. W sytuacji w której dane podane w reklamacji wymagają uzupełnienia Administrator zgłasza przed rozpatrzeniem reklamacji, konieczność ich uzupełnienia poprzez pocztę elektroniczną. Czas udzielenie dodatkowych wyjaśnień przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora jest ostateczne, Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Administratora.

Polityka prywatności

Serwis dobreprzedszkole.net kieruje się dobrem i bezpieczeństwem użytkowników.

 1. Administrator zobowiązuje się do przechowywania i przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych. Dz. U. Nr 133 poz. 883, używania ich dla celów związanych ze świadczoną usługą, nie udostępniania ich podmiotom trzecim.
 2. Podobnie jak wiele innych serwisów internetowych, Serwis wykorzystuje pliki „cookies” oraz inne rozwiązania techniczne służące do zbierania informacji dotyczących wizyt w Serwisie, jak np. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych i reklamowych, związanych z obsługą działania Serwisu oraz w celu zbierania ogólnych informacji statystycznych o użytkownikach, m.in. po to aby zweryfikować, które części Serwisu cieszą się największą popularnością oraz w jaki sposób moglibyśmy go ulepszyć.
 3. Serwis dobreprzedszkole.net zastrzega, że firma Google, jako dostawca zewnętrzny, wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam w Serwisie. Pliki cookie DART umożliwiają Google wyświetlanie Użytkownikowi konkretnych reklam na podstawie jego wizyt w Serwisie oraz innych witrynach internetowych. Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookie DART. W tym celu musi odwiedzić stronę, na której znajduje się Polityka prywatności reklam Google i sieci partnerskiej.
 4. Polityka prywatności może ulec zmianie w każdej chwili, o czym zostaną poinformowani użytkownicy na stronach serwisu dobreprzedszkole.net. Zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji.
Wielkopolskie Kujawsko-pomorskie Zachodniopomorskie Lubuskie Dolnośląskie Pomorskie Opolskie Śląskie Małopolskie Świętokrzyskie Podkarpackie Lubelskie Łódzkie Mazowieckie Warmińsko-mazurskie Podlaskie